zaterdag 11 november 2017

Regem Shirt by Sofilantjes

Know your Latin - Ken je Latijn!

Rēx - rēgis- rēgī - rēgem - rēx - rēge --> KINGMy kids their familyname is totally suited for this pattern - maybe I should've gotten them fabric that goes with it as well. However, I'm working my way through my stash before buying any new fabric. I'm really really really trying hard...

Mijn kindjes hun familienaam is helemaal geknipt voor dit patroon - misschien had ik ook stof moeten kopen dat er bij past. Helaas, pindakaas, ik ben mijn voorraad stof aan het opgebruiken voor ik nieuwe stof koop. Ik doe echt, echt, echt heel hard mijn best...
My sewing time is very limited these days. I got promoted to lead a huge project and that job keeps me busy for about 70 hours a week. Right at the beginning of fall break, the Regem Shirt was being tested. The ideal moment for me to clear my head from work and get out my sewing machine again.Mijn tijd om te naaien is zeer beperkt tegenwoordig. Ik werd gepromoveerd om een gigantisch project te leiden en die job houdt me ongeveer 70 uur per week bezig. De patroontest van het Regem Shirt viel gelijk met de herfstvakantie. Dat was dus het ideale moment om mijn hoofd leeg te maken van het werk en mijn naaimachine boven te halen. 
Testing the pattern

First Regem Shirt to be tested: 

size 8 with a little added length because she's in a size 9 for length - the colorblock option.

It went just the way I like it: very fast and easy! The fit was spot on.
Note to myself: I really want a coverlock to add that cool topstitching like so many other testers did!Het eerste Regem Shirt dat ik testte: maat 128 met wat extra lengte omdat ze in maat 134 valt voor lengte - de colorblock optie.
Alles verliep zoals ik het graag heb: heel snel en gemakkelijk! De pasvorm was perfect.

Nota voor mezelf: ik wil écht een coverlock om ook zo'n mooie sierstiksels te kunnen maken zoals vele andere testers deden!Second shirt to be tested: 

size 2 with size 4 length - the basic option. Yes, miss Miracle is my little beanstick that always need pattern-adjustements.
Adjusting the pattern is super easy, you just need to add length to the bottom of the bodice and in the middle of the sleeve. The instructions that come with the pattern explain very well what you need to do.

This one came together even faster than the first one.

Het tweede Regem Shirt dat ik testte: maat 92 met maat 104 lengte - de eenvoudige optie. Ja, juf Mirakel is mijn kleine bonenstaak die altijd patroonaanpassingen nodig heeft.
Het patroon aanpassen ging super makkelijk, je hoeft alleen lengte toe te voegen onderaan het shirt en in het midden van de mouw. De instructies die bij het patroon horen leggen zeer goed uit wat je moet doen.
Dit shirt zat nog veel sneller in elkaar dan het vorige.
Turns out my little beanstick's head seems to be a bit bigger than most kids'. So I wanted to try to adjust the pattern the other way around (size 4 blended with size 2 width) to compare. This means more adjustements to the pattern than the previous method. This method is not included in the instructions, but can easily be found on the Sofilantjes Blog and that link is included in the instructions.
I must say it doesn't make a big difference for the fit of the neckline but it gives a bit more room for her arms to get in the sleeves. In this second version it's easier for her to dress herself. And this little lady is very keen on doing everything by herself!Blijkt dat mijn kleine bonenstaak haar hoofd toch wat groter is dan dat van de meeste kinderen. Dus ik wilde eens proberen om het patroon andersom aan te passen (maat 104 versmallen naar maat 92). Dat betekent wel meer aanpassingen aan het patroon dan de vorige methode. Deze methode staat niet beschreven in de instructies, maar je kan ze makkelijk vinden op de blog van Sofilantjes en die link staat wel in de instructies.
Ik moet toegeven dat het eigenlijk niet zoveel verschil maakt aan de halslijn maar het geeft wel wat meer ruimte om haar armen in de mouwen te steken. In deze versie is het makkelijker voor haar om zichzelf aan te kleden. En deze kleine dame staat erop om alles zelf te doen! 

I swear, she's never seen Titanic!


 Pattern/Patroon info

 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164.
 • Instructions in English, Dutch and French. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands, Frans en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Basic bodice (option A) & colorblock option (option B)
  • Long sleeves (basic or colorblock) or short sleeves


Release Info

- Sale will run from Friday November 10th to Sunday November 12th (23h55 CET = 5:55pm. EST)
- Sale price is €5 exl tax (€6,05 incl. eu tax)


Klik hier voor NEDERLANDS PATROON

Click here for ENGLISH PATTERN

Cliquez ici pour PATRON FRANCAIS


 

Game Time

Last but not least, you can win back your money by entering the #‎freeRegem‬ competition in our Facebook group.

Tenslotte nog even meegeven dat u uw aankoop kan terugverdienen met de #freeRegem competitie in onze Facebook groep.  


*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.


1 opmerking:

 1. Heel mooi!! Ik ging ook al aan de slag met het patroon, en het zal niet bij één keer blijven!

  BeantwoordenVerwijderen